موریس کاستا

موریس کاستا

گونزالو خورخه موریس دا کاستا دارای مدرک دکترا در مدیریت دانش و اخلاق، از طریق برنامه دکتری مرکز محاسبات و مسئولیت اجتماعی در دانشگاه De Montfort، با نظارت پروفسور مری پریور و پروفسور سیمون راجرسون است. او همچنین عضو گروه تحقیقاتی ILID در دانشگاه Lus¡ada لیسبون و مدرس در چندین دانشگاه با توجه به سوابق تحصیلی خود (مدرک تحصیلی در اقتصاد، کارشناسی ارشد در تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، و MBA) است.

کتاب های موریس کاستا