جیسن سلنتیس

جیسن سلنتیس

جیسون تسلنتیس در دانشگاه وینتروپ در راک هیل، کارولینای جنوبی، طراحی گرافیک و تایپوگرافی تدریس می کند. او نویسنده نوع، فرم و عملکرد توسط ناشران راکپورت است.

کتاب های جیسن سلنتیس

تایپ،فرم و عملکرد