سوزان اسلید

سوزان اسلید

سوزان اسلید نویسنده 100 کتاب برای کودکان، از جمله عناوین بسیاری در موضوعات علمی است. سوزان دارای مدرک مهندسی مکانیک است و قبل از شروع حرفه نویسندگی روی موشک های دلتا IV و سیستم های ترمز خودرو کار کرده است. او با همسر و دو فرزندش در حومه شیکاگو زندگی می کند.

کتاب های سوزان اسلید

آزمایش با حالت های ماده


آزمایش با انرژی