نائومی درو

نائومی درو

نائومی درو، کارشناسی ارشد، متخصص حل مناقشه و ایجاد صلح است. کار او در معرفی مهارت‌های صلح‌طلبی در آموزش عمومی مؤثر بوده و توسط رهبران آموزشی در سراسر ایالات متحده و کانادا به رسمیت شناخته شده است. نائومی همچنین یک سخنران پویا و الهام بخش است. او به عنوان مشاور در مناطق مدرسه، گروه‌های والدین و سازمان‌های مدنی خدمت می‌کند و یک ارائه‌دهنده ثبت‌شده در شبکه آموزش شخصیت وزارت آموزش و پرورش نیوجرسی است. او در نیوجرسی زندگی می کند.

کتاب های نائومی درو

کنار آمدن با دیگران