ناتان رز

ناتان رز

ناتان رز نویسنده پرفروش کتاب هایی درباره فناوری، خلاقیت و استراتژی است.
نویسنده کتاب‌های «تامین مالی جمعی سهام»، «نامگذاری گشایش‌های شطرنج» (جلد 1 + 2)، «معرفی کریپتو» و «تأمین سرمایه‌های جمعی پاداش».
در حال حاضر روی "شهروندان جهان" کار می کنم - تحقیقی در مورد داستان ها و تأثیر جنبش عشایر دیجیتال.

کتاب های ناتان رز

نامگذاری گشایش های شطرنج