جنی چاماس

جنی چاماس

جنی چاماس یک مربی اجرایی چیره دست و نویسنده اولین پادکست رهبری در فرانسه، زن جاه طلب است.جنی چاماس مربی دارای گواهینامه The Life Coach School، فارغ التحصیل از Sciences-Po و Institut Français de la mode و مادر 2 فرزند است. به مدت 10 سال، او یک حرفه مدیریت بین المللی موفق داشت. او چندین گام تعیین کننده در حرفه خود برداشته است: استعفا به دنبال فرسودگی شغلی، مهاجرت به یک موقعیت با مسئولیت بالا و ایجاد شرکت خود.جنی زنان جاه طلب را همراهی می کند تا گامی تعیین کننده در حرفه خود بردارند و زندگی شخصی و حرفه ای را آشتی دهند.

کتاب های جنی چاماس

زنان برتر از ما