جینی اتکینز

جینی اتکینز

جینین اتکینز نویسنده یازده کتاب برای خوانندگان جوان است، از جمله دخترانی که زیر صخره ها را نگاه می کردند: زندگی شش طبیعت شناس پیشگام و نام های قرضی: شعرهایی درباره لورا اینگالز وایلدر، مادام سی جی واکر، ماری کوری و دخترانشان. او نویسندگی خلاق را در کالج سیمونز و ادبیات کودکان در دانشگاه ماساچوست-امهرست تدریس می کند.

کتاب های جینی اتکینز