پاول شاورز

پاول شاورز

پاول شاورز بیست کتاب برای مجموعه بیایید بخوانیم و بیابیم، نوشت، از جمله کتاب های مورد علاقه مانند "چه اتفاقی برای همبرگر می افتد؟" و "زباله کجا می رود؟" آقای شاورز روی «دیترویت فری پرس»، «نیویورک هرالد تریبون» و سی سال در «ساندی نیویورک تایمز» کار کرد.

کتاب های پاول شاورز

سرنوشت زباله