آناکا هریس

آناکا هریس

آناکا هریس (متولد 1976) نویسنده آمریکایی است. آثار او به علوم اعصاب، مدیتیشن، فلسفه ذهن و آگاهی می پردازد. او نویسنده کتاب پرفروش نیویورک تایمز هوشیار: راهنمای مختصری برای رمز و راز اساسی ذهن (2019) و کتاب کودکان I Wonder (2013) است.

کتاب های آناکا هریس

آگاهی