جی ارلی

جی ارلی

دکتر جی ارلی، روانشناس تحول آفرین، رهبر گروه، روان درمانگر، مربی، نویسنده، معلم و نظریه پرداز است.
جی در سیستم های خانواده درمانی داخلی آموزش دیده است و به آموزش های حرفه ای در IFS کمک می کند. او کلاس های IFS را برای عموم مردم رهبری می کند که IFS را به عنوان تمرینی برای خودیاری و مشاوره با همتایان آموزش می دهد. او در جامعه IFS فعال است و تعدادی کارگاه در کنفرانس های سالانه IFS ارائه کرده است. او همچنین کلاس های ارتباط از قلب را بر اساس IFS، گروه های تعاملی و سیستم الگو تدریس می کند.
جی در طول ده سال زندگی خود در ساحل شرقی، مدیر مرکز گروه درمانی لانگ آیلند بود، جایی که او گروه درمانگران را در این روش آموزش داد. او تعدادی مقاله در مورد گروه های تعاملی نوشته و ارائه های متعددی در کنفرانس های روان درمانی منطقه ای و ملی ارائه کرده است. او همچنان به رهبری گروه های درمانی تعاملی در منطقه خلیج ادامه می دهد.

کتاب های جی ارلی

درمان فردی