استیون دی براون

استیون دی براون

استیون دی براون (Steven D. Brown)، دکترای تخصصی، استاد گروه رهبری، بنیادها و روانشناسی مشاوره در دانشگاه لویولا در شیکاگو است.

کتاب های استیون دی براون

مشاوره و تحول شغلی