یوسف عالی عباس آباد

یوسف عالی عباس آباد

یوسف عالی عباس آباد متولد سال 1352 ، دارای مدرک دکترای زبان و ادبيات فارسي ، استاد دانشگاه و نویسنده ی چندین کتاب در زمینه ی ادبیات و زبانشناسی می باشد.

کتاب های یوسف عالی عباس آباد

فرهنگ درست نویسی سخن


جریان شناسی شعر معاصر