پژمان واسعی

پژمان واسعی

پژمان واسعی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، مترجم و ویراستار متولد سال 1358 می باشد.

کتاب های پژمان واسعی

در خرابه


هشت پای بنفش


بوقلمون غول پیکر


رد پایی در برف


مار سر به نیست شده


آقای ماجیکا 8


تیمی هالو 2


عملیات مخفی


آقای ماجیکا 5


لاک پشت فسفسو


فرنکنشتاین


سرنخ الکی


کلید گمشده


نقاشی گمشده


لیست گمشده


دراکولا


تیمی هالو 1


خرس ها


تیمی هالو 3