محمد راستگو

محمد راستگو

سید محمد راست گو، در سال 1335ش، در کاشان به دنیا آمد. نام خانوادگی ایشان «راست گوفر» است، ولی به صورت «راست گو» بدون پسوند «فر»، شهرت دارد. او در سال 1362 لیسانس خود را از مدرسه عالی قم گرفت و دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران گذراند و دکترای خود را در سال 1381 در رشته علوم قرآن و حدیث از همان جا گرفت.وی سال هاست که در حوزه های ادبیات فارسی و عربی، علوم قرآنی، فلسفه و عرفان در حال پژوهش است. از آثار او در حوزه تألیف و ترجمه و تصحیح می توان به کتاب های ذیل اشاره کرد:ایهام در شعر فارسی؛ترجمه جلد اول و دوم کتاب چهار جلدی «بررسی تاریخی قصص قرآن»؛تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی؛تصحیح و تعلیق دیوان حافظ؛تلخ خوش: نقد و نظرهایی در زمینه حافظپژوهی؛راز جاودانگی؛سلوک عارفان (ترجمه «المراقبات» میرزا جوادآقا ملکی تبریزی)؛عرفان در غزل فارسی؛چنین گفت ابن عربی (ترجمه کتاب «هکذا تکلم ابن عربی» نوشته نصر حامد ابوزید).

کتاب های محمد راستگو