درل بریستو - بووی

درل بریستو - بووی

 درل‌ ب‍ری‍س‍ت‍و - ب‍ووی‌ فیلمنامه نویس و سفرنامه نویس برنده جایزه و ستون نویس روزنامه و مجله است. او نویسنده پنج کتاب است که به هفت زبان از جمله اسپانیایی، استونیایی و پرتغالی ترجمه شده است. او در آفریقای جنوبی متولد شد.

کتاب های درل بریستو - بووی

پنیر تو را من جا به جا کردم