کورت ورویر

کورت ورویر

 كورت وروير در توسعه و اجرای استراتژی کسب و کار متخصص است. تحقیقات گذشته او پیامدهای تغییر ایجاد استراتژی های موفق را بررسی کرده است - و تمرکز فعلی او بر ایجاد استراتژی شرکتی و چگونگی تغییر استراتژی در دنیای پیچیده و آشفته امروزی است.در Vlerick، کورت تجربه زیادی در تدریس دانشجویان و مدیران MBA دارد و مربی بسیاری از شرکت‌های بلژیکی و بین‌المللی در ساخت و اجرای استراتژی‌های برنده بوده است.

کتاب های کورت ورویر