جان کارلسون

جان کارلسون

جان کارلسون، روانپزشک و یک استاد برجسته روانشناسی در دانشگاه آدلر، شیکاگو ایلینوی است. او یک کلینیک سلامتی در دریاچه ژنو در ویسکانسین داشت. جان بیش از 60 کتاب در زمینه های بسیاری از جمله روان درمانی، خانواده درمانی، غنی سازی زناشویی، مشاوره، تنهایی و روانشناسی نوشته است. او همچنین بیش از 300 ویدئو با بهترین درمانگران جهان تولید کرد.

کتاب های جان کارلسون