کسرا سیرافی

کسرا سیرافی

دکتر کسری سیرافی هم به عنوان محقق و هم به عنوان محقق روی موضوعات دانش سازمانی، مدیریت دانش (سیستم ها) و مبانی نظری آنها کار کرده است. او دکترای خود را از دانشگاه وین (با یک بازدید تحقیقاتی از دانشگاه استنفورد، ایالات متحده آمریکا) و همچنین گواهینامه های اضافی از دانشگاه دربی (بریتانیا) و دانشگاه وین (اتریش) دریافت کرد. در حال حاضر او به عنوان محقق و مدرس در دانشگاه علوم کاربردی اتریش بالا کار می کند. به عنوان یک متخصص، او به عنوان یکی از بنیانگذاران یک استارت آپ در کسب و کار فناوری، و همچنین مشاور ارشد مسائل مدیریت دانش و منابع انسانی کار می کند.

کتاب های کسرا سیرافی