مایکل هاروی

مایکل هاروی

دکتر مایکل هاروی (13 سپتامبر 1942)، یک محقق شناخته شده در زمینه زوج درمانی است. تحقیقات و نوشته های او در مورد خشونت خانگی بسیار مورد تحسین قرار می گیرد، و او سمینارهایی را در سراسر کشور در مورد درمان زوج های قربانی خشونت خانگی برگزار می کند. او در حال حاضر مدیر برنامه بالینی دانشگاه آنتیوک است.

کتاب های مایکل هاروی