جولیا دی پائولو

جولیا دی پائولو

جولیا دی پائولو، Reg. PT، مدرک فیزیوتراپی خود را در سال 1997 از دانشگاه اتاوا دریافت کرد. فعالیت او بر مراحل قبل از بارداری، قبل از تولد، دوران زایمان (زمان و زایمان) و پس از زایمان و بر روی انواع اختلالات کف لگن در هر مرحله از زندگی یک زن متمرکز است. در طول سال ها، دی پائولو خود را به عنوان فیزیوتراپیست در تورنتو برای سلامت لگن و بهبودی از دیاستاز رکتوس شکمی (DRA) تثبیت کرده است.
دی پائولو دوره هایی را در مورد دیاستاز رکتوس شکمی برای مربیان شخصی، متخصصان بهداشتی متحد و فیزیوتراپیست های سلامت لگن تدریس می کند. او در کنفرانس‌های انجمن ماماهای انتاریو، انجمن فیزیوتراپی انتاریو، canfitpro و شبکه مربیان شخصی خبره (CPTN، سابقاً شبکه مربیان شخصی کانادا) در مورد DRA و کف لگن ارائه کرده است.

کتاب های جولیا دی پائولو

تناسب اندام در دوران بارداری