داریل. ون تونگرن

داریل. ون تونگرن

داریل آر. ون تونگرن، Ph.D. دانشیار روانشناسی در کالج هوپ است. او به سوالات عمیق و ماندگار در مورد وضعیت انسان علاقه مند است. او به عنوان یک روانشناس اجتماعی، از تحقیقات تجربی برای بررسی معنا در زندگی، دین و هویت، و فضایل استفاده می کند.

کتاب های داریل. ون تونگرن

شجاعت رنج کشیدن