کریستوفر چابریس

کریستوفر چابریس

کریستوفر اف. شابریس (/ʃəˈbriː/) یک روانشناس پژوهشگر آمریکایی است که در حال حاضر محقق ارشد (پروفسور) در سیستم سلامت گیزینگر، عضو مدعو در موسسه مطالعات پیشرفته در تولوز، فرانسه، و دانشیار روانشناسی و مدیر مشترک برنامه علوم اعصاب در کالج اتحادیه در شنکتادی، نیویورک (در مرخصی 2016-2017)است.او بیشتر به عنوان نویسنده مشترک (به همراه دانیل سیمونز) کتاب علمی رایج گوریل نامرئی، که نتایج تحقیقات در مورد توجه و سایر توهمات شناختی را ارائه می دهد، شناخته می شود.

کتاب های کریستوفر چابریس

گوریل نامرئی