نیکلاس جی کال

نیکلاس جی کال

Nicholas J. Cull (متولد 1964) مورخ و استاد در برنامه کارشناسی ارشد دیپلماسی عمومی در مدرسه Annenberg برای ارتباطات و روزنامه نگاری در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است. او مدیر موسس این برنامه بود و از سال 2005 تا 2019 آن را اجرا کرد.

کتاب های نیکلاس جی کال

دیپلماسی عمومی