ای. سی. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا

ای. سی. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا

ابهای چاراناراویندا باکتیودانتا سوامی (IAST: Abhaya Caraṇāravinda Bhakti-vedānta Svāmī؛ ۱ سپتامبر ۱۸۹۶ – ۱۴ نوامبر ۱۹۷۷) گوروی هندی گائودیا وایشناوا بود که ISKCON که معمولاً به عنوان جنبش کریشنا شناخته می‌شود، بود. اعضای ISKCON باکتیودانتا سوامی را نماینده و پیام آور چایتانیا ماهاپرابو می دانند.
او در کلکته (کلکته کنونی) در یک خانواده سووارنا بانیک به دنیا آمد، او در کالج کلیسای اسکاتلند تحصیل کرد.هنگامی که در یک تجارت کوچک داروسازی کار می کرد، با باکتیسیدانتا ساراسواتی آشنا شد و پیرو آن شد. در سال 1959، پس از بازنشستگی، خانواده خود را ترک کرد و به سانیاسی تبدیل شد و شروع به نوشتن تفسیر بر متون مقدس ویشناوا کرد. او به عنوان یک راهب سیار وایشناوا، از طریق رهبری خود در ISKCON، که در سال 1966 تأسیس شد، به یکی از بانفوذترین ارتباطات الهیات گائودیا وایشنویت در سراسر هند و جهان غرب تبدیل شد. او مورد توجه تعدادی از علمای دینی آمریکایی بود، اما توسط گروه های ضد فرقه مورد انتقاد قرار گرفت.

کتاب های ای. سی. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا