ویلیام سیرز

ویلیام سیرز

دکتر ویلیام پنتون سیرز متخصص اطفال آمریکایی و نویسنده کتاب های تربیتی است. او در برنامه های مختلف تلویزیونی مهمان بوده است، جایی که با نام دکتر بیل شناخته می شود. سیرز طرفدار فلسفه فرزندپروری دلبستگی است.

کتاب های ویلیام سیرز

بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.