احمد نقیب زاده

احمد نقیب زاده

احمد نقیب‌زاده (متولد ۱۳۳۲ در شهر بابک) پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او دارای مدرک دکتری جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه پاریس می باشد.

کتاب های احمد نقیب زاده

دانشمند و سیاستمدار


جامعه شناسی دولت


جامعه ‏شناسی‏ احزاب سیاسی


مطالعه تطبیقی دولت