امی ادموندسون

امی ادموندسون

امی سی. ادمونسون (Amy C. Edmondson)یک محقق آمریکایی در زمینه رهبری، تیم سازی و یادگیری سازمانی است. او در حال حاضر استاد رهبری در مدرسه بازرگانی هاروارد است.ادمونسون نویسنده هفت کتاب و بیش از 75 مقاله و مطالعه موردی است. او بیشتر به خاطر کار پیشگام خود در زمینه ایمنی روانشناختی شناخته شده است، که به ایجاد حجم وسیعی از تحقیقات دانشگاهی در مدیریت، مراقبت های بهداشتی و آموزش در 15 سال گذشته کمک کرده است. کتاب‌های او عبارتند از «نوع درست اشتباه، علم شکست خوب» (5 سپتامبر 2023)، «سازمان بی‌باک، ایجاد ایمنی روان‌شناختی در محیط کار برای یادگیری، نوآوری و رشد» (2018) ) و "تیمینگ: چگونه سازما ن ها یاد می گیرند، نوآوری می کنند و در اقتصاد دانش رقابت می کنند" (2012).

کتاب های امی ادموندسون

سازمان بی پروا