کاتارینا بیوالد

کاتارینا بیوالد

کاتارینا بیوالد، زاده ی سال 1983، نویسنده ای سوئدی است. بیوالد در دوران نوجوانی به صورت پاره وقت در یک کتافروشی کار می کرد. او کتاب های بسیار زیادی در خانه اش دارد و مطالعه را یکی از بزرگترین لذت های زندگی خود می داند.

کتاب های کاتارینا بیوالد

کتابفروشی کوچک بروکن ویل


بیشتر بخوانید

«کتابفروشی کوچک بروکن ویل»: نامه ای عاشقانه به کتاب ها

داستان این رمان موفق به یک زن سوئدی خجالتی می پردازد که از طریق افتتاح یک کتابفروشی، شهری کوچک در آیووا را دگرگون می کند.