آندریاس بیلر

آندریاس بیلر

آندریاس بیلر، استاد اقتصاد سیاسی در دانشکده سیاست و روابط بین‌الملل و مدیر مشترک مرکز مطالعات عدالت اجتماعی و جهانی (CSSGJ) در دانشگاه ناتینگهام است. او همچنین معاون کمیته تحقیقاتی جنبش های کارگری انجمن بین المللی جامعه شناسی است.

کتاب های آندریاس بیلر

جایگزین نئولیبرالیسم