براین فی

براین فی

برایان سی فی (زاده ۵ اکتبر ۱۹۴۳) فیلسوف آمریکایی و استاد فلسفه ویلیام گریفین در دانشگاه وسلیان است. او به خاطر آثارش در زمینه فلسفه علوم اجتماعی شناخته شده است.

کتاب های براین فی

فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی