حمید کشمیرشکن

حمید کشمیرشکن

دکتر حمید کشمیرشکن دکترای تاریخ هنر (معاصر) را از کالج SOAS، دانشگاه لندن در سال 1383 اخذ کرد و سپس دو دوره فوق‌دکترا را در دانشگاه آکسفورد در سال های 1383ـ1384 و 1387 با بورس آکادمی‏ بریتانیا گذراند. وی پژوهشگر و استاد مهمان در دانشگاه لندن و نیز عضو هیئت علمی مهمان در دپارتمان تاریخ هنر دانشگاه آکسفورد بوده ‌است. ایشان از سال 1383 تا 1391 استاد مهمان در مرکز پژوهشی خلیلی (متمرکز بر هنر و مواد فرهنگی خاورمیانه) دانشکدة مطالعات شرقی در دانشگاه آکسفورد بوده ‌است. علاقه و تمرکز مطالعاتی دکتر کشمیرشکن بر هنر سدة بیستم و بیست‌ویکم ایران و خاورمیانه، با توجه ویژه به رویدادهای اخیر و تأثیرات آن‌ها در رویه‌های هنری و رابطة آن‌ها با بسترهای موجود، الگوهای نوین در هنر معاصر جهان اسلام، و موضوعاتی چون معاصریت و خاص‌بودگی، بافتارهای سیاسی ـ اجتماعی و رابطه‌شان با موضع‌گیری‌های بصری و میراث سیاست هویت، است. وی همایش‌ها و گردهمایی‌های بین‌المللی متعددی را دربارة هنر معاصر ایران و خاورمیانه مدیریت و برنامه‌ریزی کرده و در مقام مورخ و منتقد هنر کتاب‌ها و مقالات بسیاری را به زبان‌های انگلیسی و فارسی به چاپ رسانده و یا در همایش‏‌های بین‏‌المللی ارائه کرده است. دکتر کشمیرشکن از سال 1392 فعالیت رسمی خود را در پژوهشکدة هنر آغاز نموده است و در حال حاضر معاون پژوهشی پژوهشکده می‌باشد.

کتاب های حمید کشمیرشکن