آن میلارد

آن میلارد

آن میلارد زمانی دارای مدرک تحصیلی در تاریخ و آموزش و همچنین مصرشناسی است. او برای انجمن اکتشاف مصر کار کرده و در حفاری های آنها در مصر شرکت کرده است. او علاوه بر نگارش کتاب‌های متعدد در زمینه تاریخ و باستان‌شناسی، برای بخش فرادیواری دانشگاه لندن سخنرانی می‌کند.

کتاب های آن میلارد

تاریخ جهان برای کودکان و نوجوانان