مهدی گازر

مهدی گازر

مهدی گازر مترجم ایرانی متولد سال 1362 می باشد. ایشان فعالیت در روزنامه دنیای اقتصاد را در کارنامه خود دارد.

کتاب های مهدی گازر

یک همسر خوب


عادت خلاق


پاییز


بازداشتگاه بردگان


در جست وجوی آزادی


خرده چیزها


سال بدون مزخرفات


جانوران بی سرزمین


بازی جوانمردانه


دختر لبخند مرواریدی