نانسی هوستون

نانسی هوستون

نانسی هوستون، زاده ی ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۳، نویسنده ای کانادایی است. هوستون آثارش را هم به زبان فرانسه و هم انگلیسی می نویسد. او همسر سابق «تزوتان تودوروف» (تاریخ نگار فرانسوی) است و از این ازدواج دو فرزند دارد. هوستون در حال حاضر با نقاشی سوئیسی زندگی می کند. از او ۲۵ اثر داستانی و ۱۴ اثر غیرداستانی به چاپ رسیده است.

کتاب های نانسی هوستون

خطای نسل ها


ردپای فرشته