محمد سمیعی

محمد سمیعی

دکتر محمد سمیعی متولد سال 1343 ، دانشیار دانشكده مطالعات جهان دانسگاه تهران می باشد. او دارای مدرک كارشناسي حقوق از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ ، كارشناسي ارشد اطلاع‌رساني از دانشگاه تربيت مدرس در سال ۱۳۷۸ و دكتري علوم سياسي از دانشگاه وستمينستر لندن در سال ۱۳۸۸ می باشد. 

کتاب های محمد سمیعی

نبرد قدرت در ایران


خانواده در بحران