سهراب یزدانی

سهراب یزدانی

سهراب یزدانی متولد سال ۱۳۲۸ در بندرانزلی است. دکتری جامعه‌شناسی سیاسی‌ خود را در سال ۱۳۶۱ از دانشگاه کیل انگلستان دریافت کرده است. او در حال حاضر دانشیار دانشگاه تربیت معلم است و به پژوهش و تألیف در حوزه‌های جامعه‌‌شناسی و سیاست می‌پردازد.

کتاب های سهراب یزدانی

مجاهدان مشروطه


کسروی و تاریخ مشروطه ایران


کودتاهای ایران


صور اسرافیل