غلامرضا علی بابایی

غلامرضا علی بابایی

غلامرضا علی‌بابایی (متولد 1339) نویسنده، مترجم، فرهنگ‌نگار، پژوهشگر مسایل سیاسی و روابط بین‌الملل و عضو گروه واژه‌گزینی علوم سیاسی و روابط بین الملل فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. وی کتاب هایی در زمینه فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل و سیاست خارجی ایران تالیف کرده که از آن میان می‌توان به «فرهنگ علوم سیاسی» در 3 جلد، «فرهنگ سیاسی آرش»، «فرهنگ اصلاحات روابط بین‌الملل» و «فرهنگ روابط بین‌الملل» اشاره کرد.
تاریخ ارتش ایران،‌ تاریخ روابط ایران و پاکستان، تاریخ سیاست خارجی ایرن از شاهنشاهی هخامنشی تا به امروز و تاریخ نیروی هوایی‌ ایران از پهلوی تا انقلاب برخی از کتاب‌های وی هستند.
همچنین «تاریخ روابط آمریکا و شوروی» نوشته پیتر جی بویل، «ارتش و تشکیل حکومت پهلوی» به قلم استفانی کرونین، «سیری در تاریخ سیاسی ایران از شاهنشاهی هخامنشی تاکنون» نوشته جین‌رالف‌ گارثویت و «تاریخ جهان» نوشته فیلیپ پارکر آثاری است که از سوی غلامرضا علی‌بابایی ترجمه و منتشر شده‌اند.

کتاب های غلامرضا علی بابایی