ماکس لوشر

ماکس لوشر

ماکس لوشر (9 سپتامبر 1923 - 2 فوریه 2017) روان درمانگر سوئیسی معروف به اختراع تست رنگی لوشر، ابزاری برای سنجش وضعیت روانی فیزیکی فرد بر اساس ترجیحات رنگی وی بود. علاوه بر تحقیق، آموزش و تمرین روان درمانی در بازل، از جمله کارهای مشاوره رنگی، لوشر برای شرکت های بین المللی کار می کرد. کتاب وی با عنوان آزمایش لوشر به بیش از 30 زبان ترجمه شده است.

کتاب های ماکس لوشر

روان شناسی رنگ ها