پالت بورژوا

پالت بورژوا

پالت بورژوا نویسنده ی مجموعه ی فرانکلین ها، ایده هایش را از خاطرات کودکیش ـ این که در رویارویی با مسائل چه احساسی داشته است و چه واکنشی نشان می داد ـ الهام گرفته است و البته از شنیده ها و خوانده هایش از کتاب ها و روزنامه ها و مجله ها نیز ایده می گیرد. این داستان ها به بزرگسالان نیز در درک کودک و شیوه ی برخورد مناسب با نگرانی ها و مسائل کودک کمک می کند.

کتاب های پالت بورژوا

عجله کن فرانکلین


فرانکلین به مدرسه می رود


فرانکلین دروغ می گوید


فرانکلین و جشن هالووین


فرانکلین و روز شکرگزاری


فرانکلین و روز دوستی


فرانکلین نامرتب است


محله ی فرانکلین


فرانکلین گم می شود


فرانکلین و دندان شیری


فرانکلین و خواهرش هریت


دوست جدید فرانکلین


فرانکلین و هدیه سال نو


فرانکلین و رعد و برق


باشگاه سری فرانکلین


مجموعه فرانکلین