پالت بورژوا

پالت بورژوا

پالت بورژوا نویسنده ی مجموعه ی فرانکلین ها، ایده هایش را از خاطرات کودکیش ـ این که در رویارویی با مسائل چه احساسی داشته است و چه واکنشی نشان می داد ـ الهام گرفته است و البته از شنیده ها و خوانده هایش از کتاب ها و روزنامه ها و مجله ها نیز ایده می گیرد. این داستان ها به بزرگسالان نیز در درک کودک و شیوه ی برخورد مناسب با نگرانی ها و مسائل کودک کمک می کند.

کتاب های پالت بورژوا

عجله کن فرانکلین


فرانکلین به مدرسه می رود


فرانکلین دروغ می گوید


باشگاه سری فرانکلین


فرانکلین می گوید دوستت دارم


فرانکلین و هدیه سال نو


یک روز بد برای فرانکلین


فرانکلین و جشن هالووین


فرانکلین و روز شکرگزاری


فرانکلین و روز دوستی


فرانکلین نامرتب است


فرانکلین و رعد و برق


محله ی فرانکلین


فرانکلین گم می شود


دوست جدید فرانکلین


فرانکلین و دندان شیری


فرانکلین و خواهرش هریت


مجموعه فرانکلین


بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.

اعتیاد ما به ادبیات داستانی: چرا انسان به داستان ها نیاز دارد؟

به هر طرف نگاه کنید، با داستان ها روبه رو می شوید. از گذشته های خیلی دور که اجداد ما دور آتش می نشستند و داستان تعریف می کردند تا به امروز که شبکه های تلویزیونی، سریال های محبوبی تولید می کنند