ماریانو آزوئلا

ماریانو آزوئلا

ماریانو آزوئلا گونزالز (Mariano Azuela González) رمان‌نویس مکزیکی است. مضمون عمده آثار او نظامی گری و سیاست است. او رمان، آثاری برای تئاتر و نقد ادبی نوشته است. او نخستین "رمان نویسان انقلابی" است و بر سایر رمان نویس های اعتراض اجتماعی تأثیر گذاشت.


کتاب های ماریانو آزوئلا

ارباب ها


مگس ها