میشل شی یون

میشل شی یون

میشل شیون (متولد 1947) یک تئوریسین فیلم فرانسه و آهنگساز موسیقی آزمایشی است.
شی یون در چندین مؤسسه در فرانسه تدریس می کند و در حال حاضر پست استادیار دانشگاه پاریس III را دارد، که در آنجا او یک نظریه پرداز و معلم روابط صوتی و تصویری است.
او همچنین تعدادی کتاب و مقالاتی را منتشر کرده که نظریه های خود را در مورد تعامل بین صدا و تصویر در رسانه فیلم توضیح می دهد.

کتاب های میشل شی یون

صدا - تصویر


سینماگران بزرگ 4