آلبرت لاسلو باراباشی

آلبرت لاسلو باراباشی

آلبرت لاسلو باراباشی (زاده 30 مارس 1967) یک فیزیکدان مجارستانی- رومانیایی است که بیشتر به خاطر کار خود در تحقیقات تئوری شبکه شناخته می شود. وی استاد سابق Emil T. Hofmann در دانشگاه نوتردام و استاد برجسته فعلی و مدیر مرکز تحقیقات شبکه های پیچیده دانشگاه شمال شرقی (CCNR) عضو انجمن مرکز زیست شناسی سیستم های سرطانی (CCSB) درانستیتو سرطان دانا فاربر، دانشگاه هاروارد و استاد مهمان در مرکز علوم شبکه در دانشگاه اروپای مرکزی است.

کتاب های آلبرت لاسلو باراباشی

فرمول