آنتونیا یونگ

آنتونیا یونگ

آنتونیا یونگ یک انسان شناس است که در آلبانی و جاهای دیگر بالکان بسیار کار کرده است. او نویسنده "زنانی که مرد می شوند (باکره های قسم خورده آلبانیایی)" (منتشر شده توسط Berg Press) است. آنتونیا در اسکپتون انگلیس زندگی می کند.

کتاب های آنتونیا یونگ

زنانی که مرد می شوند