ابوعطا

انتشارات ابوعطا

کتاب های انتشارات ابوعطا

کیف کتاب سیمرغ


برای موفقیت زاده شده ای


کیم جیانگ متولد 1982


تغییر شیوه رهبری


هفت مهارت موثر مربیگری


سایه باف


زنان قلعه


قدرت درون تو


گودال گرگ ها


21 قانون رهبری


روش مدیریت ویل دان


زنان نیرومند


جوهرک


پرندگان موعود


برفراز دریا


حقیقت از زبان میسون باتل


وقتی رفت


پسرانی از جنس روح


مربیگری برای عملکرد بهتر


جهش


مدیریت خشم


بانوی بی گناه


باور کن تا به دست بیاوری


اعتماد هوشمندانه


چرا همیشه وقت کم می آورم؟!


معجزه عادت


تاب آوری


بلوغ (فقط پسرها بخوانند)


هنر اندیشیدن


جزیره ی بی سرپرست ها


تجمل و تاریکی


ترفندهای فروش


لذت زن بودن


بلوغ


با ببرها قدم بردار


چگونه فردی بانفوذ باشیم؟


مدیریت صبح روز دوشنبه


تصمیم بگیرید


وارن سیزدهم و نجواهای جنگل


در جست و جوی آدری


فراتر از انگیزه


زندگی در لحظه


حضور


هدیه ی باران


ریمی نایتینگل


نگران نباشید


درودگر


استعداد هرگز کافی نیست


چگونه یک تیم برنده بسازیم؟


5 مرحله ی رهبری


افتادگان پیروز


کیفیت زندگی


چالش های کیفیت زندگی


تعهد به کیفیت زندگی


مدیر 1 دقیقه ای


دو ساعت جادویی


دومینوی اصلی زندگی


روزتان را پربارتر کنید


بلوغ (فقط دخترها بخوانند)


قرص مدیریت


طرفداران شیفته


ارزشمندی سازمانی


موانع پیشرفت


درون هر زن


مدارس فردا را امروز بسازیم


حقیقتی درباره دروغ


اهداف سخت


مزیت شادمانی


فراتر از ذهن


برنده با تو


اعتماد به نفس گمشده


الفبای مثبت گرایی


شهامت بخشش


پنج پرسش اساسی پیتر دراکر