ابوعطا

انتشارات ابوعطا

کتاب های انتشارات ابوعطا

تغییر شیوه رهبری


هفت مهارت موثر مربیگری


مربیگری برای عملکرد بهتر


قدرت درون تو


زنان نیرومند


تاب آوری


21 قانون رهبری


هنر اندیشیدن


کیف کتاب سیمرغ


برای موفقیت زاده شده ای


کیم جیانگ متولد 1982


سایه باف


زنان قلعه


گودال گرگ ها


روش مدیریت ویل دان


جوهرک


پرندگان موعود


برفراز دریا


حقیقت از زبان میسون باتل


وقتی رفت


پسرانی از جنس روح


جهش


مدیریت خشم


بانوی بی گناه


باور کن تا به دست بیاوری


اعتماد هوشمندانه


چرا همیشه وقت کم می آورم؟!


استعداد هرگز کافی نیست


معجزه عادت


بلوغ (فقط پسرها بخوانند)


جزیره ی بی سرپرست ها


تجمل و تاریکی


ترفندهای فروش


لذت زن بودن


بلوغ


با ببرها قدم بردار


چگونه فردی بانفوذ باشیم؟


مدیریت صبح روز دوشنبه


تصمیم بگیرید


وارن سیزدهم و نجواهای جنگل


در جست و جوی آدری


فراتر از انگیزه


زندگی در لحظه


حضور


هدیه ی باران


ریمی نایتینگل


نگران نباشید


درودگر


چگونه یک تیم برنده بسازیم؟


5 مرحله ی رهبری


افتادگان پیروز


کیفیت زندگی


چالش های کیفیت زندگی


تعهد به کیفیت زندگی


مدیر 1 دقیقه ای


دو ساعت جادویی


دومینوی اصلی زندگی


روزتان را پربارتر کنید


بلوغ (فقط دخترها بخوانند)


قرص مدیریت


طرفداران شیفته


ارزشمندی سازمانی


موانع پیشرفت


مدارس فردا را امروز بسازیم


درون هر زن


حقیقتی درباره دروغ


اهداف سخت


مزیت شادمانی


فراتر از ذهن


برنده با تو


اعتماد به نفس گمشده


الفبای مثبت گرایی


شهامت بخشش


پنج پرسش اساسی پیتر دراکر