رسا

انتشارات رسا

کتاب های انتشارات رسا

کتاب جیبی برای تعادل هیجان


سفرهایی همراه با اودیسئوس


سبک افراد در محل کار


ما همه فروشنده ایم


مدیریت خرید و سفارشات


گفتگوهای حساس


روان شناسی نفوذ


روان شناسی تربیتی


از کاخ شاه تا زندان اوین


نظریه انتخاب


پویایی گروه


زندگی شادمانه


مقاومت شکننده


بنویس تا اتفاق بیفتد


عشق ویرانگر


مدیریت جریان


مسئولیت اجتماعی شرکت ها


بررسی شیوه های مدیریت مهاجرت


کوچینگ آموزشی


نادیده گنج


قدرت سادگی


استارت آپ 100 دلاری


در جستجوی دانایی


درمان های عجیب


پیشنهاد رد نشدنی


آسیب شناسی روانی


دوباره فکر کن


روانشناسی اجتماعی


روانشناسی رشد


زمینه روان شناسی سانتراک


هیچکس جرات ندارد…


تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی)


ارتباطات انسانی


هنر ارتباط با دیگران


توسعه ی روستایی


راز جهش اقتصادی


ذهن آرام، تناسب آسان


سازمان های نابغه


خشم


مربیگری به سبک بازی درونی


ذهن زیبا


دی ان ای نوآور


و بعد از 40 فکر سمی


ئاله کوک


نترس


ارتباطات انسانی


استراتژی رقابتی


الگوی اقدام پژوهی مشارکتی


تخریب رابطه


رموز آفرینندگی


زندگی شاد با فرزندان


کتاب کاربردی اناگرام


مجموعه فرهنگ ثروت آفرین


زوج درمانی عقلانی هیجانی


هنر حل مساله


شصت سال خدمت و مقاومت 2


شصت سال خدمت و مقاومت 1


مدیریت نوآوری


شکارچی ایده


عبور از طوفان


زمینه روانشناسی


هی، بپا: تلنگر


الزامات مذاکره


تیم ملی بهبود


برای رهایی پنیرت را عوض کن


دیپلماسی علم


بانک های اجتماعی


کسب و کار اجتماعی


مدیریت از خیال تا واقعیت


بزرگ مریخی، کوچک ونوسی


جوهره مدیریت


مگا خلاقیت


5 درس برای زندگی عاقلانه


گشایش مسیر


بزرگی نامتعادل


بازی قدرت


ارتباطات بازاریابی


مدیریت برندها


هشتاد سال تکاپو


بر فراز لافت


ممیزی بازاریابی


اسناد سازمان سیا


راهنمای ازدواج موفق


فهم قدرت


قصه کودتا


پسخوراند زیستی


مدیریت سامو


مدل های کسب و کار


ذهن توانمند


سوداگری مرگ


روانشناسی بالینی کودک


بهبود بی تردید


مدیریت تغییر


هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی


رهبری و هنر تلاش و مبارزه


تیمور لنگ


نوآوری باز


واقعیت درمانی نوین


مزیت رقابتی ملل


شخصیت شناسی


مدیریت بحران


رهبری بحران


برای والدین و نوجوانان


37 فکر غلط و یک عمر اعتیاد


رشد شتابان


برآمدن و فرمانروایی تیمور


خدا در ناخودآگاه


در کنار پدرم؛ مصدق


مهندسی دوباره شرکتها


چالش های مدیریت در سده 21


جایگاه سازی مجدد


کا.گ.ب ی امروز


خروج از بحران


مدیریت دانش


قواعد زندگی درست


در اسارت اندیشه های خود