خود زندگی نامه

خودزندگی نامه، زندگی نامه ای است که به دست خود فرد نوشته می شود. این سبک از ادبیات نوعا بر زندگی، سرگذشت و چگونگی گذران زندگی نویسنده اش تمرکز دارد و در قالب داستان یا نثری مستند، مخاطب را زندگی نویسنده آشنا می سازد.

کتاب های خود زندگی نامه

کتاب شکسپیر و شرکا


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب اعترافات


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب شب در مسیر غرب


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب کلمات


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

کتاب در حال کندن پوست پیاز


گونتر گراس برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1999

کتاب استانبول


اورهان پاموک برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب خرده خاطرات


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات 1998

کتاب سه شنبه ها با موری


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب زیر پوست من


دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب برتری خفیف


فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب انگیزه


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

معرفی چند اثر
معرفی کتاب اعترافات
یکی از اولین خودزندگی نامه های برجسته.
Barnes & Noble
معرفی کتاب مادربزرگت رو از این جا ببر!
فوق العاده خنده دار و سرگرم کننده.
New York Observer
معرفی کتاب شکسپیر و شرکا
آخرین گزارش مستقیم از مردی افسانه ای.
Newsweek
معرفی کتاب شب در مسیر غرب
کتابی واقعا شگفت انگیز.
Ernest Hemingway
معرفی کتاب استانبول
لذت بخش، ژرف و به شکل شگفت انگیزی بدیع.
Economist
معرفی کتاب در حال کندن پوست پیاز
خاطرات بسیار احساس برانگیز گراس، مسحورکننده است.
Publishers Weekly
معرفی کتاب رمان نویس ساده نگر و رمان نویس اندیشمند
کتابی روشنگرانه توسط یکی از استادان مدرن هنر رمان نویسی.
Goodreads
معرفی کتاب کلمات
اثری سرراست و پرظرافت.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب زمین انسان ها
اثری ممتاز.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب یک زن و هزار سودا
کتابی بلندپروازانه و موفق.
New Yorker