داستان مردم شناسی

داستان مردم شناسی

داستان مردم شناسی، شیوه ای از داستان گویی است که به توضیح ابعاد وجودی انسان می پردازد و حوزهٔ گسترده ای از فرهنگ تا تاریخ تکامل انسان را در برمی گیرد. ریشه های این گونه از آثار ادبی در علوم انسانی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های داستان مردم شناسی

فرزندان سانچز


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 1963

تورتیافلت


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1962

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

شش طرح داستانی که همه داستان های جهان را شکل می دهند

محققین بیش از 1700 رمان را بررسی کرده اند و در نتیجه ی این تحقیق شش نوع داستان مشخص شده اند – ولی آیا آن ها داستان های دوست داشتنی ما را هم شامل می شوند؟