ادبیات اسپانیا

ادبیات اسپانیا

ادبیات اسپانیا، شخصیت هایی چون دون کیشوت و دون خوان را به جهان معرفی کرده است. اختراع رمان در قرن شانزدهم، به ادبیات اسپانیا منسوب می شود. تاریخ پرفراز و نشیب و کهن این کشور، باعث به وجود آمدن گنجینه ای از آثار ارزشمند ادبی شده است.

کتاب های ادبیات اسپانیا

عشق با حروف کوچک


از پرفروش ترین کتاب های داستانی در آمریکا و اروپا

دن کیشوت


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

بازی بی گناهان


برنده ی جایزه ی بهترین رمان سیاه اسپانیا سال 2008

خانواده پاسکوآل دوآرته


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1989

پرواز کن کبوترم


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

بیشتر بخوانید

دن کیشوت، رمانی به وسعت دنیای ادبیات

دن کیشوت رمانی است که همه ی رمان هایی را که پس از آن خلق شده اند، در دل خود دارد

معرفی چند اثر
معرفی کتاب پرواز کن کبوترم
زیباترین رمانی که از زمان جنگ داخلی، در کشور اسپانیا به چاپ رسیده است.
Gabriel García Márquez
معرفی کتاب دن کیشوت
ژرف، قدرتمند و بسیار خنده دار.
Barnes & Noble