ادبیات مجارستان

ادبیات مجارستان

ادبیات مجارستان که برای قرن ها در میان کشورهای انگلیسی زبان کمتر شناخته شده بود، به مدد موج جدیدی از نویسندگان بین المللی و بزرگی چون آگوتا کریستف و لسلو کراسناهور توانست جایگاه خود را در ادبیات اروپا و جهان به تثبیت برساند.

کتاب های ادبیات مجارستان

تانگوی شیطان


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب ترجمه شده ی آمریکا سال 2013

سه گانه ی دوقلوها


برنده ی جایزه ی ادبی کتاب اروپا سال 1986

معرفی چند اثر
معرفی کتاب سه گانه ی دوقلوها
بی نقص و به یاد ماندنی.
San Francisco Chronicle