ادبیات مجارستان

ادبیات مجارستان

ادبیات مجارستان که برای قرن ها در میان کشورهای انگلیسی زبان کمتر شناخته شده بود، به مدد موج جدیدی از نویسندگان بین المللی و بزرگی چون آگوتا کریستف و لسلو کراسناهور توانست جایگاه خود را در ادبیات اروپا و جهان به تثبیت برساند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات مجارستان

آخرین گرگ


نامزد جایزه بهترین کتاب ترجمه شده (BTBA) سال 2017

حیوان درون


برنده جایزه ادبی بوکر در سال ۲۰۱۵

اکران مدرنیسم


برنده جایزه لیمینا سال 2009

خیابان کاتالین


برنده ی جایزه ی THE 2018 PEN TRANSLATION PRIZE

بی سرنوشتی


ایمره کرتیس برنده ی جایزه ی نوبل سال 2002

در


برنده جایزه فمینا سال 2003

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع زندگی نامه
+ نمایش بیشتر
کمتر