ادبیات بلژیک

ادبیات بلژیک

به این دلیل که بلژیک، کشوری چندزبانه است، ادبیات این کشور به دو شاخه ی اصلی ادبیات هلندی و فرانسوی تقسیم می شود. ادبیات بلژیک با ظهور موضوعاتی چون واکنش به تأثیر و نفوذ فرانسوی ها، لیبرالیسم عقلگرا، گذار از کلاسیسیسم به رومانتیسیسم و پرداختن به زندگی قشر متوسط اجتماع احیا شد و جایگاه خود را در ادبیات اروپا پیدا کرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات بلژیک
×
دقیق تر بیابید
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر