ادبیات بلژیک

ادبیات بلژیک

به این دلیل که بلژیک، کشوری چندزبانه است، ادبیات این کشور به دو شاخه ی اصلی ادبیات هلندی و فرانسوی تقسیم می شود. ادبیات بلژیک با ظهور موضوعاتی چون واکنش به تأثیر و نفوذ فرانسوی ها، لیبرالیسم عقلگرا، گذار از کلاسیسیسم به رومانتیسیسم و پرداختن به زندگی قشر متوسط اجتماع احیا شد و جایگاه خود را در ادبیات اروپا پیدا کرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات بلژیک

اگر از رودخانه گذشتی


نامزد جایزه ترجمه پن سال 2020

تاریخ مصور بشر


نامزد بهترین کتاب مصور گودریدز سال 2020

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های ورزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر